がいこくじんのみなさまへ

Buổi nói chuyện về cách nuôi dậy con đa văn hoá(8月25日、10月5日、1月)
Trải nghiệm các trò chơi vận động, thủ công cắt dán, nấu ăn và các lễ hội truyền thống của các nước , cùng học hỏi giao lưu văn lẫn nhau.
Có thể tham gia cả gia đình.
Giao lưu giữa người nhật và người nước ngoài
Chiêu mộ những người muốn giới thiệu văn hoá và món ăn của đất nước mình.